7ο Δημοτικό Πύργου

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΤΑΞΗ ΣΤ΄

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Λαμπρόπουλος Σπύρος

                                           Γιαννάρου Χρυσή

                                           Παπανδρέου Χρήστος

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ: Παβίτσου Παναγιώτα

                                                   

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ΤΡΙΜΗΝΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Κριτήριο για την επιλογή του θέματος ήταν η ενότητα για την Ενέργεια στα Φυσικά  και οι προσωπικές εμπειρίες των  μαθητών σε θέματα ενέργειας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να καταλάβουν οι μαθητές τη χρησιμότητα της ενέργειας στην καθημερινή μας ζωή και να αποκτήσουν θετική στάση στο θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας.

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ

 •          Να γνωρίσουν τις πηγές ενέργειας και να τις ταξινομήσουν σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες.
 •          Να κατανοήσουν ότι οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι ανεξάντλητες.
 •          Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα για εξοικονόμηση ενέργειας.
 •          Να εκτιμήσουν την αξία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 •          Να διατυπώσουν προτάσεις σχετικά με τη μείωση της σπατάλης ενέργειας στον πλανήτη.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 •          Μέθοδος project ? ομάδες εργασίας
 •          Έρευνα στο διαδίκτυο
 •          Βιωματική προσέγγιση με την επίσκεψη σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
 •          Συζήτηση με επιστήμονες που ασχολούνται με θέματα ενέργειας.

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

 •          Γλώσσα
 •          Φυσικά
 •          Γεωγραφία
 •          Τ.Π.Ε.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 •          Επίσκεψη στο τμήμα  Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
 •          Συμμετοχή στο Μαθητικό Φεστιβάλ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι μαθητές εφάρμοσαν στην πράξη (με τη συναρμολόγηση και χρήση του μικρού ηλιακού θερμοσίφωνα) τα όσα έμαθαν στη θεωρία, τόσο μέσα από τα βιβλία και τα φυλλάδια εργασίας των Φ.Ε., όσο και από την επίσκεψή τους στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών. Επίσης, συνειδητοποίησαν τη αναγκαιότητα της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη γενίκευσή τους στην καθημερινή μας ζωή. Παράδειγμα: η χρήση μικρών φωτοβολταϊκών φορτιστών για μικρές συσκευές, όπως κινητά, tablet και μικρές οικιακές συσκευές.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ