7ο Δημοτικό Πύργου

Γνωριμία με το άθλημα του TAE KWO DO

Γνωριμία με το άθλημα του TAEKWODO

Υπεύθυνοι προγράμματος: Οι Κ.Φ.Α του σχολείου Μπούκη Νικολέττα, Στεφανίδης Νικόλαος

Περίοδος διεξαγωγής: Νοέμβριος -  Δεκέμβριος 2015

Στα πλαίσια των οδηγιών για τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα σχολεία Ε.Α.Ε.Π , οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής οργανώνουν διδακτικές επισκέψεις, με σκοπό την γνωριμία των μαθητών με μη δημοφιλή αθλήματα.

 

Οι επιμέρους στόχοι αυτών των επισκέψεων είναι :

 1.        Να αναπτύξουν οι μαθητές βασικές γνώσεις για αυτά τα αθλήματα (γνωστικός τομέας).
 2.        Να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και θετική στάση σε μη δημοφιλείς  μορφές κίνησης και σπορ (Συναισθηματικός τομέας).
 3.        Με την ενασχόληση των τεχνικών του κάθε αθλήματος, επιδιώκεται η ευχαρίστηση των μαθητών (Ψυχοκινητικός τομέας).
  1.        Διάκριση και σύγκριση μεταξύ διαδεδομένων και μη αθλημάτων
  2.        Ανάπτυξη της ικανότητας συνεργασίας και της αποτελεσματικής οργάνωσης πληροφοριών
  3.        Πρακτική εξάσκηση και καλλιέργεια θετικών στάσεων και αξιών

Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές της Γ? τάξης θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν βασικές  γνώσεις στο άθλημα του TAE KWO DO τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Για την επίτευξη των παραπάνω πραγματοποιήθηκαν:

 1.        Διανομή έντυπου υλικού.
 2.        Συζήτηση για το άθλημα στην αίθουσα εκδηλώσεων και προβολή σχετικού βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση.
 3.        Επίσκεψη των μαθητών σε σχολή TAE KWO DO .

Συνεργάτες του προγράμματος:

 1.        Μπουγά ?Καραϊλάνη Αιμιλία
 2.        Μπάστα Θεοδώρα
 3.        Παβίτσου Παναγιώτα.

Εξωτερικός συνεργάτης:

Γκοτσίνας Αντώνιος