7ο Δημοτικό Πύργου

Κάνω ανακύκλωση ? Βοηθάω την πόλη μου

«Κάνω ανακύκλωση ? Βοηθάω την πόλη μου»

Υπεύθυνοι προγράμματος: Β1, Β2  Ψαθά Πασχαλίνα , Τυλιγάδα Βασιλική

Αφορμή:  Το μεγάλο πρόβλημα των σκουπιδιών που υπάρχει στην πόλη μας.

Σκοπός: Σκοπός μας είναι μέσα από το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με το θέμα της ανακύκλωσης, να γνωρίσουν τη διαδικασία και να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητά της για τη διάσωση της πόλης αλλά και του πλανήτη.

Στόχοι:

  • Να ενημερωθούν οι μαθητές τι είναι ανακύκλωση.
  • Να γνωρίσουν τα υλικά που ανακυκλώνονται.
  • Να κατανοήσουν την αξία της ανακύκλωσης.
  • Να γνωρίσουν το πρόβλημα που δημιουργείται στην πόλη μας λόγω του αυξημένου όγκου των απορριμμάτων.
  • Να μάθουν την εφαρμογή της ανακύκλωσης στην καθημερινή ζωή.
  • Να μάθουν από μια ομαδοσυνεργατική διαδικασία.

 

Μεθοδολογικά εργαλεία της εργασίας:

  • Μέθοδος Project
  • Καταιγισμός ιδεών
  • Μελέτη δευτερογενών πηγών (βιβλιογραφική έρευνα, διαδίκτυο)
  • Προβολή βίντεο

Διασύνδεση με τα μαθήματα:

Η εργασία αυτή θα συνδεθεί με το μάθημα της Γλώσσας (σωστή έκφραση, διήγηση, σκέφτομαι και γράφω). Στο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής οι μαθητές θα δημιουργήσουν ζωγραφιές, κολάζ και κατασκευές που αφορούν την ανακύκλωση. Επιπλέον μέσα από το μάθημα των Η/Υ θα παρακολουθήσουν διάφορα βίντεο με τον τρόπο που γίνεται η ανακύκλωση. Στη Μουσική θα μάθουν τραγούδια και στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και της Αισθητικής Αγωγής θα δραματοποιήσουν μια ιστοριούλα.

 

Αξιολόγηση