7ο Δημοτικό Πύργου

Ο φίλος μου ο γιατρός

«Ο φίλος μου ο γιατρός»

 

Υπεύθυνοι προγράμματος: Β1, Β2  Ψαθά Πασχαλίνα , Τυλιγάδα Βασιλική

Αφορμή:  Αφορμή  στάθηκε  ο  αντιφυματικός εμβολιασμός  των  παιδιών  που πραγματοποιήθηκε  στο  σχολείο.

Σκοπός: Να κατανοήσουν τη σημασία του γιατρού για την υγεία μας.

Στόχοι:

  •   Να μάθουν τη χρησιμότητα του γιατρού σε διάφορες περιπτώσεις της ζωής.
  •   Να εξοικειωθούν με τα είδη των γιατρών (παιδίατρος, οδοντίατρος κ.α.).
  •   Να γνωρίσουν πώς μεταδίδονται οι αρρώστιες (μικρόβια, υγιεινή χεριών και αναπνευστικού).
  •   Να μάθουν για την πρόληψη των λοιμώξεων (εμβολιασμοί).
  •   Να γνωρίσουν τη χρησιμότητα του Φαρμακείου και των Φαρμάκων.

 

Μεθοδολογικά εργαλεία της εργασίας:

  • Μέθοδος Project
  • Καταιγισμός ιδεών ( διαδίκτυο, βιβλιογραφική έρευνα)
  • Επίσκεψη γιατρών
  • Επίσκεψη σε Φαρμακείο - Ιατρείο

Διασύνδεση με τα μαθήματα:

Διασύνδεση θα γίνει με τη Γλώσσα (σωστή έκφραση, περιγραφή, σκέφτομαι και γράφω), με τη Μουσική, τη Θεατρική Αγωγή, την Αισθητική Αγωγή, τους Η/Υ και τη Φυσική Αγωγή. Επίσης στο μάθημα της Φιλαναγνωσίας θα διαβαστούν διάφορα βιβλία

 

Αξιολόγηση