7ο Δημοτικό Πύργου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τίτλος προγράμματος: Θάλασσα-Ανάπτυξη-Περιβάλλον
Υπεύθυνοι προγράμματος: Λαμπρόπουλος Σπυρίδων
Μπότσα Δήμητρα
Κόρδας Δημήτρης

Τάξη: Ε1-Ε2-Ε3
Σχ Έτος: 2014-2015

Το θέμα που επιλέξαμε μαθητές και δάσκαλοι έχει ένα ευρύ περιεχόμενο. Οι μαθητές μας είναι στο κατάλληλο ηλικιακό επίπεδο στο οποίο τους επιτρέπει να χειριστούν τέτοιου είδους θέματα. Επίσης πρέπει να μάθουν για τον κόσμο της θάλασσας που τους περιβάλλει. Ο νομός μας κατά το μεγαλύτερο μέρος του βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος. Τα μαθήματα επιπλέον των συγκεκριμένων τάξεων προσφέρονται για τη διαθεματική προσέγγιση του θέματος.

Γενικός σκοπός

Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση εκ μέρους των παιδιών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να αναγνωρίσουν τον σημαντικό ρόλο που παίζουν στις ανθρώπινες δραστηριότητες και στην ισορροπία της φύσης και να αναλάβουν πρωτοβουλίες.

Στόχοι

  1.     Γνωριμία-αναφορά των μαθητών με τις πηγές ενέργειας.
  2.     Ταξινόμηση πηγών ενέργειας σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες.
  3.     Διεύρυνση των γνώσεων των μαθητών μέσα από την εξερεύνηση.
  4.     Ευαισθητοποίηση των μαθητών στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  5.     Ομαδικές επισκέψεις σε χώρους, άντληση πληροφοριών, εξαγωγή συμπερασμάτων.

 

Δραστηριότητες

  1.        Σχέδια εργασίας { εργασία σε ομάδες, συλλογή- επεξεργασία πληροφοριών και φωτογραφιών}
  2.        Άντληση πληροφοριών από πηγές { βιβλιοθήκη , περιοδικά , εφημερίδες]
  3.        Χρήση διαδικτύου , προβολή σχετικού βίντεο.
  4.        Επισκέψεις σε υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος , Μουσείο υδροκίνησης , φωτοβολταικά πάρκα

Διαθεματικές προσεγγίσεις

Γλώσσα. Ανάγνωση κειμένων σχετικών με την ενέργεια. Ειδικότερη αναφορά στο Κεφ. 13 του βιβλίου Γλώσσας , [ κατασκευές ανθρώπων ], κρυπτολέξο, λεξιλόγιο

Φυσική. Διαθεματική προσέγγιση στο κεφάλαιο του βιβλίου Ενέργεια, Ηλεκτρισμός, Φως , Υδροστατική πίεση, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Ανανεώσιμοι πόροι, Μορφές ενέργειας

Γεωγραφία. Υπάρχει συνάφεια με το θέμα στα κεφ. 19 [ποτάμια Ελλάδας] , κεφ. 20 [λίμνες] , κεφ. 21,24,38,39.

Καλλιτεχνικά. Κατασκευή μακέτας με ανεμογεννήτρια, φωτοβολταικό πάρκο, υδρόμυλο.

Πληροφορική . Επίσκεψη σε ιστοσελίδες.

Εφαρμογή προγράμματος

Με το θέμα θα ασχοληθούμε από 2 Φεβρουαρίου 2015 έως τέλος Μαίου 2015

Επισκέψεις-μετακινήσεις

1.Μουσείο υδροκίνησης ,μύλοι στη Δημητσάνα Αρκαδίας.

2.Επίσκεψη σε φωτοβολταικό πάρκο της περιοχής Πύργου.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται σταδιακά σε όλες τις φάσεις πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων.

Συνεργάτες

Καθηγητές.  Τ.Π.Ε, καλλιτεχνικών.