7ο Δημοτικό Πύργου

Θάλασσα-Ανάπτυξη-Περιβάλλον

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τίτλος προγράμματος: Θάλασσα-Ανάπτυξη-Περιβάλλον
Υπεύθυνοι προγράμματος: Λαμπρόπουλος Σπυρίδων
Μπότσα Δήμητρα
Κόρδας Δημήτρης

Τάξη: Ε1-Ε2-Ε3
Σχ Έτος: 2014-2015

Επιλογή Θέματος
Το θέμα που επιλέξαμε μαθητές και δάσκαλοι έχει ένα ευρύ περιεχόμενο. Οι μαθητές μας είναι στο κατάλληλο ηλικιακό επίπεδο στο οποίο τους επιτρέπει να χειριστούν τέτοιου είδους θέματα. Επίσης πρέπει να μάθουν για τον κόσμο της θάλασσας που τους περιβάλλει. Ο νομός μας κατά το μεγαλύτερο μέρος του βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος. Τα μαθήματα επιπλέον των συγκεκριμένων τάξεων προσφέρονται για τη διαθεματική προσέγγιση του θέματος.


Γενικός σκοπός
Πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος μας είναι να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά απέναντι στο πρόβλημα της ρύπανσης των θαλασσών. Να αναγνωρίσουν τη θάλασσα ως ζωντανό και ισότιμο κομμάτι του φυσικού συνόλου.

 

Στόχοι
1. Γνωριμία με τους φυσικούς και ζωικούς οργανισμούς που ζουν στη θάλασσα.
2. Έγερση του ενδιαφέροντος για διερεύνηση των γνώσεων σχετικά με τους θαλάσσιους οργανισμούς και διαμόρφωση θετικώνστάσεων σε κάθε προσπάθεια διατήρησης της θαλάσσιας ζωής.
3. Άσκηση στην ερευνητική ομαδική εργασία και την ανακάλυψη της γνώσης
4. Ευαισθητοποίηση των μαθητών ώστε να γίνουν κριτικοί και ενεργοί πολίτες.
5. Άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινότητα και συνεργασία με φορείς.
6. Διαθεματική προσέγγιση του αντικειμένου.
7. Τρόποι συμπεριφοράς και στάσεις στις επισκέψεις
8. Να περιγράψουν το ρόλο της θάλασσας και να αξιολογήσουν τη χρησιμότητα της.
9. Να περιγράψουν ανθρώπινες παρεμβάσεις στη θάλασσα.

Δραστηριότητες


1.Ερωτηματολόγιο/συζήτηση σχετικό με αιτίες, συνέπειες, αποτελέσματα από τη ρύπανση των θαλασσών.
2.Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη/χάρτη ιδεών/εννοιών
Άντληση πληροφοριών/στοιχείων από άλλες πηγές πληροφόρησης [ βιβλιοθήκη, συνεντεύξεις με ειδικούς, εργαζόμενους , κατοίκους της περιοχής]
3.Καταγραφή ποιημάτων, τραγουδιών, παροιμιών και εκφράσεων σχετικών με τη θάλασσα.
4.Ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων, άρθρων.
5.Κατασκευή σταυρόλεξων-ακροστιχίδων-κρυπτόλεξων.
6.Περιήγηση σε ακτές της Δυτικής Πελοποννήσου.
7.Καταγραφή ανθρώπινων παρεμβάσεων στη θάλασσα.

Διαθεματικές προσεγγίσεις

Γλώσσα. Παραγωγή γραπτού λόγου, η οικογένεια της λέξης «θάλασσα», ανάγνωση κειμένων σχετικών με το θέμα. Στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας θα διαβάσουμε στην τάξη ένα λογοτεχνικό βιβλίο σχετικό με τη θάλασσα.

Μαθηματικά. Θα μας βοηθήσουν να μελετήσουμε διάφορα στοιχεία που θα συγκεντρώσουμε, από την έρευνα που θα κάνουμε με την κατασκευή διαγραμμάτων.

Γεωγραφία. Υπάρχει σχετική ενότητα, κεφ.9. Οι θάλασσες της Ελλάδας θα τις εντοπίσουμε στο χάρτη.

Τεχνικά. Με τη βοήθεια της δασκάλας των εικαστικών και τη δική μας, τα παιδιά θα δημιουργήσουν διάφορες κατασκευές όπως κολάζ με δικές τους ζωγραφιές, μακέτες με θαλάσσια οικοσυστήματα καθώς πλακάτ ή πανό με συνθήματα για την προστασία των θαλασσών κ.α.

Μουσική. Τραγούδια παραδοσιακά και σύγχρονα για τη θάλασσα.

Φυσική Αγωγή. Χοροί

Εφαρμογή προγράμματος.

Με το θέμα θα ασχοληθούμε από 4-11-2014 έως τέλη Ιανουαρίου 2015.

Επισκέψεις/μετακινήσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος
Λιμάνι Κατακόλου ? Συζήτηση με ανθρώπους του λιμανιού-ψαράδες
Λιμεναρχείο Κατακόλου ? Συζήτηση με το Λιμεναρχείο Κατακόλου
Επίσκεψη σε αμμώδη και βραχώδη παραλία ? Εργασία στο πεδίο.
Ιχθυοπωλείο της πόλης μας ? Συζήτηση ? Φωτογράφηση
Δημόσια βιβλιοθήκη Πύργου ? Συγκέντρωση πληροφοριών ? φωτογραφίες <εισαγωγή στοιχείων σε φορητό Η/Υ με τη βοήθεια scanner>

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των δραστηριοτήτων του σχεδίου εργασίας καθώς και στα διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης.

Παρουσίαση προγράμματος  

Διανομή φυλλαδίου

Συνεργάτες
Δάσκαλος Μουσικής
Δασκάλα τεχνικών
Δάσκαλος φυσικής αγωγής