7ο Δημοτικό Πύργου

Η επικοινωνία παλιά και σήμερα

Η επικοινωνία παλιά και σήμερα
Δ? τάξη

Αφορμή: Η ενότητα της Μελέτης Περιβάλλοντος «επικοινωνία»

Στόχοι:  
·    Γνωριμία με διαφορετικά μέσα επικοινωνίας από απόσταση από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα.
·    Κατανόηση της διαφοράς επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο και     
     της επικοινωνίας από απόσταση.
·    Καλλιέργεια καλής συμπεριφοράς στη χρήση των μέσων επικοινωνίας.
·    Γνωριμία με τα συσχετιζόμενα επαγγέλματα.
·    Γνωριμία με τους κινδύνους που κρύβονται.
·    Σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και κανόνες ασφαλής πλοήγησης στο
     Διαδίκτυο.

Διαθεματικές προσεγγίσεις:

 


Γλώσσα: Λεξικό, ερμηνεία, κείμενα, σταυρόλεξα, οικογένεια λέξεων, συνεντεύξεις


Μαθηματικά: Υπολογισμός των ετών εφεύρεσης κάποιων μέσων επικοινωνίας έως σήμερα


Μελέτη Περιβάλλοντος: Η ενότητα ?επικοινωνίας και ενημέρωσης?


Θρησκευτικά: Επιστολές Αποστόλου Παύλου


Ιστορία: Μυθολογία: Ερμής- Αρχαία Ιστορία: ανακοίνωση νίκης σε σημαντικές νίκες


Τ.Π.Ε.: Γνωριμία με το διαδίκτυο


Εικαστικά: Κατασκευή τηλεφώνου

 

Μεθοδολογία: Μέθοδος project και διαθεματική προσέγγιση
                        Θεατρικό παιχνίδι-Κατασκευές -Αφίσα
                        Επίσκεψη


 Επισκέψεις:  Πανεπιστήμιο Πατρών: «Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας»-Εντυπώσεις
                        Κατάκολο: «Μουσείο αρχαίας Τεχνολογίας»

Παρουσίαση του προγράμματος

Αξιολόγηση μέσω κρυπτόλεξου, σταυρόλεξου και άσκηση αντιστοίχισης στους Η/Υ με το λογισμικό Hot Potatoes.


Εκπαιδευτικοί: Βασιλοπούλου Ευσταθία
                          Καραϊλάνη- Μπουγά Αιμιλία
                          Παβίτσου Παναγιώτα
                          Δημητριάδου Ευλαμπία