7ο Δημοτικό Πύργου

Το Ελληνικό Κοινοβούλιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT

Τίτλος προγράμματος: «Το Ελληνικό κοινοβούλιο»

Τάξεις:Ε1-Ε2-Ε3-ΣΤ1-ΣΤ2

Υπεύθυνοι προγράμματος: Λαμπρόπουλος Σπυρίδων, Μπότσα Δήμητρα, Κόρδας Δημήτριος, Μπότσα Βασιλική, Τσουρούλα Μαρία

Σχολικό Έτος:2014-2015

Επιλογή θέματος

         Η επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος έγινε με αφορμή την εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλή, που πραγματοποιήθηκε στις 3/9/2014 με τους μαθητές της Ε? και ΣΤ? τάξης. Η επίσκεψη αυτή προσφέρει πλούσιο υλικό προς άντληση και διερεύνηση. Επίσης η τέταρτη ενότητα στο μάθημα της Πολιτικής και Κοινωνικής Αγωγής «Ζούμε στη δημοκρατία» αναφέρεται στη λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Γενικός σκοπός

   Πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος μας, είναι να γνωρίσουν το ρόλο και τη λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στα πλαίσια του δημοκρατικού πολιτεύματος.

 

Στόχοι

  • Να γνωρίσουν το πολίτευμα της χώρας μας.
  • Να μάθουν τη λειτουργία των βασικών δημοκρατικών θεσμών, όπως έμμεση αντιπροσώπευση-εκλογές και λειτουργία των πολιτικών κομμάτων.
  • Να συνειδητοποιήσουν ότι το παρόν αποτελεί εξέλιξη του παρελθόντος και να κατανοήσουν ότι πολλά από τα στοιχεία των σημερινών δημοκρατικών πολιτευμάτων έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία ελληνική δημοκρατία.
  • Να μάθουν τον τρόπο λήψης αποφάσεων σε πολιτειακό επίπεδο, δηλ. το νομοθετικό έργο της Βουλής.
  • Να διαπιστώσουν τον τρόπο συμμετοχής των πολιτών στον έλεγχο των πράξεων της κυβέρνησης.
  • Τρόποι συμπεριφοράς και στάσεις σε επισκέψεις.

 

Δραστηριότητες

          Οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι σχεδιασμένες με τη μέθοδο project με βασική επιδίωξη την επεξεργασία τους από τα παιδιά κατά κύριο λόγο μέσα από την ομαδική εργασία.

Δραστηριότητα 1η: Τα πρώτα βήματα

Στόχοι: α) προβληματισμός των παιδιών με το θέμα

              β) καταγραφή αποριών, απόψεων, ερωτήσεων για τη δημιουργία ενός

                  βασικού δομικού προσχεδίου

Δραστηριότητα 2η: Επίσκεψη στη Βουλή

Δραστηριότητα 3η: Εκλογές στην τάξη για την ανάδειξη μαθητικού

                                 Συμβουλίου

Οι μαθητές εκφράζονται με προφορικό και γραπτό λόγο, δημιουργούν αφίσες και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα με πίνακες και διαγράμματα.

Δραστηριότητα 4η: Προσομοίωση

Παίζουν το ρόλο των βουλευτών για να κατανείμουν ένα συγκεκριμένο ποσό από τον κρατικό προϋπολογισμό σε 3 σημαντικά επίπεδα (παιδείας-υγείας-πολιτισμού) ανάλογα με τις προτεραιότητες που οι ίδιοι θέτουν.

Δραστηριότητα 5η: Κατασκευή μεσοστιχίδων-ακροστιχίδων-κρυπτόλεξων-σταυρόλεξων σχετικών με το λεξιλόγιο του θέματος. 

Δραστηριότητα 6η : Συγκέντρωση πληροφοριών, εικόνων συνεδριάσεων της Βουλής, κείμενα από Μ.Μ.Ε., τον τύπο.

Διαθεματικές προσεγγίσεις 

Γλώσσα: Παραγωγή γραπτού λόγου εντυπώσεις από την επίσκεψη στη Βουλή-περιγραφή κτιρίου της Βουλής). Λεξιλόγιο προγράμματος. Χαρακτηριστικά πολιτευμάτων

Μαθηματικά: Πίνακες και διαγράμματα από τα αποτελέσματα των εκλογών στην τάξη. Προβλήματα με κρατικό προϋπολογισμό.

Εικαστικά: Ζωγραφίζουν τη Βουλή

Ιστορία: Πληροφορίες για την εκκλησία του Δήμου.

Γεωγραφία: Χάρτες-κλίμακα για να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη στη Βουλή

Θρησκευτικά: Ενότητα 1, μάθημα 1ο (Αξία της ύπαρξης των νόμων-κανόνων που διέπουν την κοινωνική και πολιτική ζωή.   

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: Διαγράμματα πολίτης και πολίτευμα.

Εφαρμογή προγράμματος

Με το πρόγραμμα θα ασχοληθούμε από 6/10/2014 έως 6/11/2014 στη διάρκεια της Ευέλικτης Ζώνης και του μαθήματος Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγησε γίνεται σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των δραστηριοτήτων του σχεδίου εργασίας καθώς και στα διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης,

Συνεργάτες

Δασκάλα τεχνικών