7ο Δημοτικό Πύργου

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT

 ( ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ )

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ « ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ»

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Υπεύθυνοι προγράμματος : Σπυρόπουλος Γεώργιος, Κύργου Βασιλική, Μπότσα Δήμητρα

Τάξη : Δ1-Δ2-Δ3

Σχολ. Έτος: 2013 - 2014

 

Κριτήρια επιλογής θέματος: Ηεπιλογή του θέματος προέκυψε από συζήτηση μέσα στην τάξη, η οποία περιστράφηκε γύρω από τις δύο βασικές λέξεις «κατανάλωση» και «παιχνίδι». Οι εμπερίες και οι παραστάσεις των παιδιών σε ό,τι αφορά στο παιχνίδι ήταν αρκετές. Η διερεύνηση του θέματος κατανάλωση παιχνιδιών, παρουσιάζει ενδιαφέρον για όλους τους μαθητές.

Γενικός σκοπός: Η απόκτηση γνώσεων από τους μαθητές για θέματα κατανάλωσης και ο εξοπλισμός τους με δεξιότητες, ικανότητες ώστε να ενεργούν ως υπεύθυνα και ενημερωμένα άτομα.

Στόχοι:

   Να καταναοήσουν βασικές έννοιες σχετικές με το θέμα όπως: κατανάλωση, καταναλωτής, δικαίωμα, υποχρέωση, πληροφόρηση, παραπληροφόρηση, προστασία, δικαιώματα και υποχρεώσεις καταναλωτή, διαφήμιση, εγγύηση προϊόντος, σύμβολα προστασίας, οδηγίες χρήσης.

   Να αντιληφθούν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, ότι στην αγορά παιχνιδιών υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλεια και την προστασία τους.

   Ως αγοραστές παιχνιδιών οι μαθητές να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα ως προς την ποιότητα των παιχνιδιών.

   Να αντιληφθούν και να εφορμόζουν στην πράξη τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές.

Δραστηριότητες:

1η ) Τα πρώτα βήματα

Α) Προβληματισμός των παιδιών με το θέμα

Β) Καταγραφή αποριών, απόψεων και ερωτήσεων για τη δημιουργία ενός βασικού δομικού προσχεδίου

2η) Συλλογή από φωτογραφίες παιχνιδιών από περιοδικά, εφημερίδες, φυλλάδια και χωρισμός σε ατομικά ? ομαδικά. Τα κολλούν σε μεγάλα χαρτόνια.

3η) Μετά από συζήτηση καταγράφουν τις απόψεις τους για τους κινδύνους που κρύβονται στα διάφορα παιχνίδια.

4η) Καταγραφή οδηγιών για την αγορά παιχνιδιών.

5η) Με τη βοήθεια κατάλληλων πηγών (άρθρα εφημερίδων και περιοδικών, έντυπο υλικό από ενώσεις προστασίας των καταναλωτών) διερευνούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταναλωτή.

6η) Κατασκευάζουν αφίσες και τις κολλούν στην τάξη με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών.

7η) Ετοιμάζουν φυλλάδιο με όλα όσα διδάχτηκαν και το μοιράζουν στα παιδιά του σχολείου και στους γονείς τους.

8η) Ερευνούν ποια από τα παιχνίδια τους τα απέκτησαν επηρρεασμένοι από τη διαφήμιση και ποια όχι.

9η) Καταγράφουν ποιες διαφημίσεις παιχνιδιών γνωρίζουν.

10η) Δραματοποίηση- παίξιμο ρόλων. Οι μαθητές παίζουν το κατάστημα παιχνιδιών.

11η) Προσκομίζουν συσκευασίες διάφορων παιχνιδιών και επισημαίνουν τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτές όπως: οδηγίες για το πώς παίζεται, ποιο είναι το υλικό κατασκευής κ.ά.

12η) Επίσκεψη σε κατάστημα παιχνιδιών.

Με το θέμα θα ασχοληθούμε από τις αρχές Οκτώβρη μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2013, στη διάρκεια της ευέλικτης ζώνης και της αισθητικής αγωγής.

Διαθεματικές προσεγγίσεις :

Αισθητική αγωγή: ζωγραφιές - αφίσες

Θεατρική αγωγη : παίξιμο ρόλων σχετικά με το θέμα ( αγορά παιχνιδιού- διεκδίκηση δικαιώματος)

Γλώσσα: Παραγωγή γραπτού λόγου ( η χρησιμότητα των παιχνιδιών - ο ρόλος της διαφήμισης - κριτήρια με τα οποία αγοράζουν παιχνίδια).

Αξιολόγηση:  Η αξιολόγηση γίνεται σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των δραστηριοτήτων του σχεδίου εργασίας, καθώς και στα διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης.

Συνεργάτες: Δάσκαλος θεατρικής αγωγής : Βρόντος Γιώργος

                       Δασκάλα εικαστικών: Γκιούρα Σουλτάνα