7ο Δημοτικό Πύργου

ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT 

 «ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ»

Υπεύθυνοι προγράμματος : Σπυρόπουλος Γεώργιος, Κύργου Βασιλική, Μπότσα Δήμητρα

Τάξη : Δ1-Δ2-Δ3

Σχολ. Έτος: 2013 ? 2014

 

Επιλογή θέματος

Αφορμή για την επιλογή του θέματος υπήρξε η δεύτερη ενότητα « Ρώτα το νερό... τι τρέχει » από το μάθημα της γλώσσας. Μέσα από συζήτηση οι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία να γνωρίσουν περισσότερα πράγματα για το νερό, για τη σημασία του για την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη μας και την ανάπτυξη των πολιτισμών, για τη θέση του στη χριστιανική θρησκεία και για τις παραδόσεις που έχουν σχέση με το νερό.

Γενικός σκοπός

Η απόκτηση γνώσεων από τους μαθητές για το νερό  και τη σημασία της ύπαρξής του για κάθε ζωντανό οργανισμό.

 

Στόχοι

  Η κατανόηση πως το νερό είναι πολύτιμο για τους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς.

   Η διαμόρφωση θετικής στάσης σε κάθε προσπάθεια διατήρησης και προστασίας των νερών.

   Η συνειδητοποίηση οτι τα υδάτινα αποθέματα δεν είναι ανεξάντλητα.

   Η κατανόηση του κύκλου του νερού.

   Η γνωριμία με έθιμα, παροιμίες, παραδόσεις, αινίγματα, δημοτικά τραγούδια που έχουν σχέση με το νερό.

    Να γνωρίσουν επαγγέλματα που είχαν σχέση με το νερό κι έχουν εξαφανιστεί.

    Η κατανόηση της σημασίας του νερού στη χριστιανική θρησκεία.

    Άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινότητα και συνεργασία με φορείς εξω- εκπαιδευτικούς.

   Τρόποι συμπεριφοράς και στάσεις στις επισκέψεις.

    Ευαισθητοποίηση των μαθητών μας ώστε να γίνουν κριτικοί και ενεργοί πολίτες με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

   Η έκφραση μέσα από το τραγούδι και τη ζωγραφική.

Δραστηριότητες 

1η) Συγκέντρωση πληροφοριών από βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και ίντερνετ.

2η) Καταγραφή εθίμων, παροιμιών, τραγουδιών, εκφράσεων κτλ με το νερό.

3η) Ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων, σχετικών με ποτάμια, λίμνες, θάλασσες.

4η) Κατασκευή σταυρόλεξων ? ακροστοιχίδων ? κρυπτόλεξων σχετικών με το νερό.

5η) Επίσκεψη στον υδροηλεκτρικό σταθμό Λάδωνα, στη γέφυρα του Αλφειού, στη λιμνοθάλασσα Κοτύχι, στη λίμνη του Καϊάφα, στα λουτρά Κυλλήνης και στον υδρόμυλο Κυπαρισσίας.

Διαθεματικές προσεγγίσεις

Γλώσσα:  Ανάγνωση κειμένων σχετικών με το νερό, σύνθετες λέξεις, η οικογένεια της λέξης «ύδωρ», παραγωγή γραπτού λόγου κ.ά.

Αισθητική αγωγή: ζωγραφιές ? αφίσες

Μελέτη πριβάλλοντος: μελέτη σχετικών ενοτήτων

Μουσική : παραδοσιακά και σύγχρονα τραγούδια.

Εφαμογή προγράμματος

Με το θέμα θα ασχοληθούμε από τις αρχές Γενάρη του 2014 ως τον Μάιο 2014 κατά τη διάρκεια της ευέλικτης ζώνης και της αισθητικής αγωγής καθώς και της μουσικής.

Αξιολόγηση

 Η αξιολόγηση γίνεται σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των δραστηριοτήτων του σχεδίου εργασίας, καθώς και στα διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης.

Συνεργάτες: Δάσκαλος μουσικής: Γκιντζίρης Γεώργιος

                       Δασκάλα εικαστικών: Γκιούρα Σουλτάνα