7ο Δημοτικό Πύργου

Μαθαίνω για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Προγράμματα Ε? & Στ? τάξης 2013-2014

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Μπότσα Βασιλική, Τσουρούλα Μαρία, Λαμπρόπουλος, Σπύρος, Ζελεχοβίτης Στάθης.

 

Στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας σχολείων e twinning έχουμε αναπτύξει συνεργασία με το σχολείο C.E.I.P. MARQUES DEL ARCO (CENTRO BILINGUE) που βρίσκεται στη Σεγκόβια της Ισπανίας. Το θέμα που αποφασίσαμε από κοινού να επεξεργαστούμε ήταν η ένταξη των δύο χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η είσοδός τους στην Ευρωζώνη. Επιλέξαμε αυτό το θέμα, γιατί οι μαθητές έχουν ανεπαρκείς και συγκεχυμένες γνώσεις σχετικά με την Ε.Ε και θεωρήσαμε σκόπιμο να συνεργαστούν μαθητές που ζουν σε διαφορετικές χώρες, μιλούν διαφορετική γλώσσα , μέσω ενός νέου τρόπου επικοινωνίας και συνεργασίας.

 

Επιμέρους Στόχοι

 

?Να πληροφορηθούν οι μαθητές πότε και κάτω από ποιες συνθήκες η Ελλάδα μπήκε στην Ε.Ε ,

?Να αναζητήσουν στοιχεία μέσω διαδικτύου, άρθρων εφημερίδας, εγκυκλοπαίδειες

 

?Να εργαστούν ομαδικά για την συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών

?Να επικοινωνήσουν μέσω SKYPE με τους Ισπανούς συμμαθητές τους,

?Να ενημερωθούν για τα υπέρ ή τα κατά που έχει η χρήση κοινού νομίσματος από τις χώρες της Ε.Ε,

?Να προάγουν τη συνεργατικότητα, την ομαδικότητα και την επικοινωνία με παιδιά άλλης χώρας,

?Να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα κάθε λαού.

?Να αναγνωρίσουν σημαίες και παλιά νομίσματα κρατών.

 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους από μαθητές της Ε! και ΣΤ! τάξης. Θα ακολουθεί η μέθοδος PROJECT. Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες και θα γίνει καταμερισμός εργασιών και αρμοδιοτήτων. Θα συλλέξουν πληροφορίες, θα ανταλλάξουν απόψεις και θα ομαδοποιήσουν τα συμπεράσματά τους. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι από τον Ιανουάριο έως το τέλος του διδακτικού έτους.

 

Διαθεματικότητα

 

Γλώσσα  Παραγωγή ουσιαστικών κι επιθέτων σχετικών με την Ε.Ε, παραγωγή γραπτού λόγου, καταγραφή παραδοσιακών συνταγών, εύρεση παροιμιών.

 

Μαθηματικά  Καταγραφή πληθυσμών σε δεκαδική μορφή, απεικόνιση με γραφικές παραστάσεις και ραβδογράμματα, εύρεση ισοτιμίας νομισμάτων με το ευρώ.

 

Ιστορία  Ονομασία Ευρώπης, να γνωρίσουν τα πολιτικά στοιχεία των κρατών-μελών.

 

Γεωγραφία  Να συνδέουν κάθε χώρα με τις σημαίες της, να βρουν την θέση της Ελλάδας και της Ισπανίας στην Ευρώπη.

 

Κοιν. & Πολ. Αγωγή Να γνωρίσουν τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε, να μάθουν τα πολιτεύματα.

 

Εικαστικά  Θα ζωγραφίσουν χάρτες της Ε.Ε, σημαίες, νομίσματα, κολλάζ με χαρακτηριστικά μνημεία και γραμματόσημα κρατών-μελών.

 

Φυσική Αγωγή  Καταγραφή τόπου διεξαγωγής Ολυμπιακών Αγώνων σε κράτη-μέλη της Ε.Ε, παραδοσιακοί χοροί.

 

Μουσική  Μουσική, τραγούδια, παραδοσιακά όργανα.

 

Τ.Π.Ε  Ταξινόμηση πληροφοριών, ραβδογράμματα.