7ο Δημοτικό Πύργου

Το νερό σαν πηγή ενέργειας

Προγράμματα Ε? & Στ? τάξης 2013-2014

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Μπότσα Βασιλική, Τσουρούλα Μαρία, Λαμπρόπουλος, Σπύρος, Ζελεχοβίτης Στάθης.

Διάρκεια προγράμματος: Νοέμβριος , Δεκέμβριος .

 

Κριτήρια Επιλογής θέματος

Στα πλαίσια του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης και με αφορμή σχετικές ενότητες στα φυσικά και τη Γεωγραφία, επιλέξαμε σε συνεργασία με τους μαθητές να ασχοληθούμε με τη χρησιμότητα του νερού ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Οι μαθητές από την καθημερινή τους ζωή γνωρίζουν πως το νερό είναι πηγή ζωής και γι? αυτό  θα πρέπει να γίνεται ορθολογική χρήση του.

 

Στόχοι του προγράμματος

Γνωστικοί:

α) Να διακρίνουν οι μαθητές τις μορφές ενέργειας σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες.

β) Να συζητήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κατασκευής φράγματος σε μια περιοχή .

γ) Να αναπτύξουν την ικανότητα συλλογής, ανταλλαγής και επεξεργασίας πληροφοριών

 

 

Συναισθηματικοί :

α) Να κατανοήσουν οι μαθητές την ανάγκη χρήσης του νερού στην καθημερινή ζωή.

β) Να γνωρίσουν την παραδοσιακή τεχνολογία και την αξία της για τον άνθρωπο και για το φυσικό περιβάλλον

γ)Να σκεφτούν τρόπους ορθολογικής χρήσης νερού.

δ)Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα πολιτισμού γνωρίζοντας παραδοσιακά αντικείμενα ή παραδοσιακά κτίσματα σχετικά με το νερό.

ε)Να συναισθανθούν τις συνέπειες από την αλόγιστη χρήση του νερού αλλά και από την επέμβαση του ανθρώπου στο υδατικό περιβάλλον.

 

Η εργασία θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο PROJECT. Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες για τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών και θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις.

 

Σύνδεση με άλλα μαθήματα

 

1. Γλώσσα  Νερό και λογοτεχνία, παροιμίες, παραγωγή γραπτού λόγου.

 

2. Μαθηματικά  Όγκος νερού, κατανάλωση σε στατιστικούς πίνακες.

 

3. Φυσικά  Υδροηλεκτρική κι άλλες μορφές ενέργειας.

 

4. Γεωγραφία  Λίμνες, ποτάμια της ευρύτερης περιοχής.

 

5. Αισθητική Αγωγή  Ζωγραφική, κολλάζ δημιουργία αφίσας.

 

 

Ενδεικτικές Επισκέψεις

 

?Παραδοσιακός νερόμυλος στους Μύλους Κυπαρισσίας

?Μουσείο υδροκίνησης στη Δημητσάνα

?Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στο Λάδωνα

?Φράγμα Πηνειού

 

Αξιολόγηση

 

Με βάση τον προγραμματισμό που κάναμε στην αρχή της χρονιάς, ασχοληθήκαμε με το νερό σαν πηγή ενέργειας. Με βάση τους γνωστικούς και συναισθηματικούς στόχους που είχαμε θέσει τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή τόσο στην οργάνωση όσο και στην πραγματοποιήση των δραστηριοτήτων.Συγκέντρωσαν με προθυμία πληροφορίες από εγκυκλοπαίδειες, εφημερίδες, internet αλλά και από προσωπικές τους γνώσεις (αινίγματα, κουίζ).

Στα πλαίσια εκπαιδευτικής επίσκεψης στον παραδοσιακό νερόμυλο στους Μύλους Κυπαρισσίας είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά ένα παραδοσιακό νερόμυλο του 1850 που ανακατασκευάστηκε πριν λίγα χρόνια και που σήμερα εκτός του ότι παράγει το δικό του αλεύρι αποτελεί επίσης εκθεσιακό χώρο λαογραφικών στοιχείων της γύρω περιοχής. Με την πολύτιμη βοήθεια και ξενάγηση από τον κ.Νάσο και την κα.Άννα Σμέρδη, που είναι οι διαχειριστές του νερόμυλου, τα παιδιά έμαθαν πολλά χρήσιμα στοιχεία και άλεσαν το δικό τους αλεύρι .

Τέλος, στις 22 Μαρτίου που είναι η παγκόσμια μέρα νερού έγινε στην τάξη εκδήλωση-αφιέρωμα με την συμμετοχή των μαθητών.