7ο Δημοτικό Πύργου

Πολυτεχνείο

 

Επιλογή Θέματος: Η γιορτή του Πολυτεχνείου, σαν εκδήλωση, ανατίθεται στο σχολείο μας πάντα στη Δ? τάξη. Με την ευκαιρία αυτή ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό.

 

Σκοπός: Η γνωριμία των παιδιών με μια ιστορική περίοδο της πρόσφατης ιστορίας μας.

Στόχοι: Οι μαθητές:

 

?Να ενημερωθούν για το πολίτευμα της δημοκρατίας.

?Να ενημερωθούν ιστορικά-πολιτικά-κοινωνικά για την περίοδο αυτή.

?Να γνωρίσουν τις βαθμίδες εκπαίδευσης της πατρίδας μας.

?Να γνωρίσουν τις μορφές αντίδρασης των πολιτών στο συγκεκριμένο καθεστώς.

Σχεδιασμός και οργάνωση: Τα παιδιά ανά τμήμα συνέλεξαν πληροφορίες με τη βοήθεια των γονέων και της τεχνολογίας. Συγκέντρωσαν έντυπο υλικό (φωτοτυπίες) και ηλεκτρονικό (CD-ROM). Παρουσίασαν και τα δύο τμήματα το υλικό μεταξύ τους, συζήτησαν μεταξύ και λύθηκαν οι οποιεσδήποτε απορίες τους από τους εκπαιδευτικούς.  Αποφάσισαν στη θεατρική τους εκδήλωση να παρουσιάσουν με γραφικό τρόπο τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Βρέθηκαν τα κείμενα δόθηκαν οι αντίστοιχοι ρόλοι και έγινε η παρουσίαση την ημέρα της γιορτής.

Μέθοδος προσέγγισης: ομαδοσυνεργατική

Διαθεματική εξακτίνωση του θέματος:

 

Δραστηριότητες: Συλλογή φωτογραφικού υλικού, αντιστοιχίσεις, ενδυμασία των θεατρικών ρόλων και σκηνικών.

Συνεργάτες: Οι δασκάλες των τμημάτων: Καραϊλάνη-Μπουγά Αιμιλία, Βασιλοπούλου Ευσταθία και ο μουσικός μας Γκιντζίρης Γεώργιος.