7ο Δημοτικό Πύργου

Φυτά και ζώα της πατρίδας μας

Υπεύθυνοι προγράμματος: Μπότσα Βασιλική, Τσουρούλα Μαρία

Συνεργάτες: Γκιντζίρης Γιώργος ( καθηγητής μουσικής), Λιναρδάκη Ανδρεάνα (καθηγήτρια θεατρικής αγωγής),Παπαριστείδη Μαρία ( καθηγήτρια πληροφορικής).

Τάξη ΣΤ?

Σχ.Έτος: 2012-2013

Στα πλαίσια του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης επιλέξαμε σε συνεργασία με τους μαθητές της τάξης να ασχοληθούμε με τη χλωρίδα και πανίδα της χώρας μας. Πρόκειται για ευρύ θέμα με πολλές παραμέτρους που προσφέρεται για προσέγγιση από μαθητές της ΣΤ΄ τάξης. Επίσης σημαντικό ρόλο στην επιλογή του θέματος έπαιξε το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με πλούσια χλωρίδα και πανίδα και διαθέτει ποικιλία οικοσυστημάτων (δάση, λίμνες, ποτάμια).

 

Βασικοί Σκοποί:

 

? να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τη φύση με βιωματικό τρόπο ώστε να ευαισθητοποιηθούν γύρω από περιβαλλοντικά προβλήματα,

? να κατανοήσουν τη σημασία της τροφικής αλυσίδας για τη διατήρηση φυτικών και ζωικών ειδών,

 

? να γνωρίσουν οργανώσεις προστασίας φυτών και ζώων (ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, WWF),

? να προσεγγίσουν το θέμα με διαθεματικό τρόπο.

 

Επιμέρους στόχοι:

? να συλλέξουν οι μαθητές πληροφορίες για φυτά και ζώα που υπάρχουν και αναπτύσσονται στη πατρίδα μας (γνωστικός),

? να καταγράψουν και να μελετήσουν ενδημικά ή υπό εξαφάνιση είδη (γνωστικός),

? να διαμορφώσουν θετική στάση για κάθε προσπάθεια σωτηρίας φυτών ή ζώων (συναισθηματικός),

? να προβληματιστούν για τις ανθρώπινες δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα φυτών ή ζώων (συναισθηματικός).

 

Μέθοδος προσέγγισης:

Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες για τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών, θα πραγματοποποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις και θα γίνουν επιτόπιες παρατηρήσεις. Η εργασία θα διεξαχθεί με τη μέθοδο PROJECT.

 

Συσχετισμός με τα μαθήματα:

Γλώσσα: επεξεργασία κειμένων, άρθρων σχετικών με φυτά και ζώα, ανάγνωση των μύθων του Αισώπου, εύρεση παροιμιών, αινιγμάτων, λεξιλογίου.

Μαθηματικά: προβλήματα με φυτά και ζώα, ταξινόμηση, στατιστικοί πίνακες.

Γεωγραφία: γνωριμία με περιοχές της Ελλάδας που προστατεύουν φυτικούς ή ζωικούς οργανισμούς, γεωγραφική κατανομή και ενασχόληση με το σχολικό άτλαντα.

Ιστορία: θέση φυτών και ζώων στη μυθολογία (άθλοι του Ηρακλή).

Φυσικά: επεξεργασία των σχετικών ενοτήτων « Έμβια, Άβια, Φυτά», δημιουργία φυτολογίου ή άλμπουμ με φυτά και ζώα (άγρια ? ήμερα).

Μουσική: γνωριμία με σχετικά τραγούδια.

Αισθητική Αγωγή: ζωγραφιές με φυτά και ζώα, θεατρικό παιχνίδι.

Τ.Π.Ε: δημιουργία διαγραμμάτων με την κατανομή φυτικών και ζωικών ειδών στην Ελλάδα.

 

Ενδεικτικές επισκέψεις:

-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πάτρας ή Αθήνας ( Γουλανδρή)

-Δάσος Φολόης

-Βοτανικός κήπος στην Αρχαία Ολυμπία

-Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

-Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου.