7ο Δημοτικό Πύργου

Ενέργεια και Περιβάλλον

 

Υπεύθυνοι προγράμματος: Πολυχρονίδη Στυλιανή, Τυλιγάδα Βασιλική

Τάξη Ε?

Σχ.Έτος: 2012-2013

 

Επιλογή θέματος:

Στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με ένα περιβαλλοντικό θέμα σε σχέση με την Ενέργεια καθώς το ενεργειακό πρόβλημα είναι στην εποχή μας ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα ο άνθρωπος. Οι πηγές ενέργειας δεν είναι ανεξάντλητες και η συνεχής αύξηση του πληθυσμού παγκοσμίως έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Στις σύγχρονες κοινωνίες καταναλώνονται ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας με αποτέλεσμα την αύξηση του  κινδύνου εξάντλησης των ενεργειακών αποθεμάτων, αλλά και τη ρύπανση της ατμόσφαιρας (όξινη βροχή, φαινόμενο του θερμοκηπίου κ.ά.)

    

Σκοπός:

Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά στο ενεργειακό ζήτημα και να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές, που θα γίνουν τρόπος ζωής, για εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Στόχοι:

 

?Να κατανοήσουν ότι ο ήλιος είναι η βασική πηγή ενέργειας για τη Γη.

?Να αντιληφθούν την παγκοσμιότητα των πηγών ενέργειας και το ότι οι πηγές αυτές δεν είναι ανεξάντλητες.

 

?Να διακρίνουν τις πηγές αυτές σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες και να εντοπίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης των πηγών αυτών.

?Να αναγνωρίσουν λάθη στη χρήση της ενέργειας, καθώς και την αλόγιστη χρήση της.

?Να προτείνουν λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

?Να εξοικειωθούν με την επιστημονική μέθοδο, μέσα από μελέτη βιβλιογραφίας, τη διεξαγωγή έρευνας και τη συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες.

?Να ευαισθητοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

?Να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές θετικές προς το περιβάλλον.

?Να αποκτήσουν όλοι οι μαθητές οικολογική συνείδηση.

?Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να συνεργάζονται και να εκφράζονται δημιουργικά.

 

Διασύνδεση με τα μαθήματα

Γλώσσα: Κατανόηση και διερεύνηση σχετικών κειμένων από το βιβλίο της Γλώσσας και από το Ανθολόγιο, Παραγωγή γραπτού λόγου (αφήγηση, συνέντευξη), Σύνθεση ακροστιχίδων, σταυρολέξων κ.ά. Στα πλαίσια της Φιλαναγνωσίας ανάγνωση λογοτεχνικού βιβλίου σχετικό με το ενεργειακό πρόβλημα.

Μαθηματικά: Μελέτη και χρήση στατιστικών πινάκων και γραφικών παραστάσεων, κατασκευή και επίλυση προβλημάτων ποσοστών.

Ερευνώ και Ανακαλύπτω: Μελέτη και ανάπτυξη της ενότητας της Ενέργειας και του Ηλεκτρισμού.

Γεωγραφία: Η Ενότητα «Ποτάμια της Ελλάδας» και τη χρήση τους από τη βιομηχανία, κατασκευή χαρτών παραγωγής ενέργειας (εργοστάσια παραγωγής ενέργειας).

Εικαστικά: Δημιουργία κολάζ, ζωγραφιές, αφίσες με μηνύματα, κατασκευή μακέτας.

Θεατρική Αγωγή: Θεατρικό από τα παιδιά για την ενέργεια και το περιβάλλον.