7ο Δημοτικό Πύργου

Γνωριμία με το άθλημα της Ιππασίας

 

Υπεύθυνοι προγράμματος: Μπούκη Νικολέττα, Στεφανίδης Νικόλαος

 

Στα πλαίσια των οδηγιών για τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα σχολεία ΕΑΕΠ,  οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής οργανώνουν διδακτικές επισκέψεις με σκοπό την γνωριμία των μαθητών με μη δημοφιλή αθλήματα. Οι επιμέρους στόχοι αυτών των επισκέψεων είναι:

 

 

 1. Να αναπτύξουν οι μαθητές βασικές γνώσεις για αυτά τα αθλήματα. (Γνωστικός τομέας)

 2. Με την ενασχόληση των τεχνικών του κάθε αθλήματος, επιδιώκεται η ευχαρίστηση των μαθητών. (Ψυχοκινητικός Τομέας)

 3. Να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και θετική στάση σε νέες μορφές κίνησης και σπορ. (Συναισθηματικός Τομέας)

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων οργανώθηκε επίσκεψη στον Ιππικό όμιλο Κουρούτας για την γνωριμία των μαθητών της Δ? Τάξης του σχολείου μας με τα αθλήματα της Ιππασίας.

 

Συγκεκριμένα:

? Μοιράστηκε έντυπο υλικό στους μαθητές με πληροφορίες για την ιστορία των Ολυμπιακών αθλημάτων της Ιππασίας, βασικούς κανονισμούς, εξοπλισμό Ιππέα και Ίππου.

? Έγινε παρουσίαση σχετικού βίντεο από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση για τα Ολυμπιακά Ιππικά Αθλήματα.

? Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή στον Ιππικό Όμιλο Κουρούτας όπου οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα άλογα και να διδαχθούν βασικές τεχνικές του αθλήματος με τη βοήθεια έμπειρων εκπαιδευτών.