7ο Δημοτικό Πύργου

Η Επικοινωνία τότε και σήμερα

Επικοινωνία τότε και σήμερα

Υπεύθυνοι προγράμματος: Γιάνναρου Χρύσα, Ψαθά Πασχαλίνα

 

Αναλάβαμε αυτό το πρόγραμμα προκειμένου οι μαθητές να γνωρίσουν την ιστορική εξέλιξη καθώς και την αξία των μέσων επικοινωνίας που στην σημερινή εποχή είναι απαραίτητα.

 

Στόχοι της  εργασίας

? Να ενημερωθούν οι μαθητές για την εξέλιξη της τεχνολογίας.

? Να κατανοήσουν την ιστορική εξέλιξη της επικοινωνίας.

? Να συνειδητοποιήσουν την αξία των μέσων επικοινωνίας .

? Να αναπτύξουν την ικανότητα να συνεργάζονται μέσα από μια ομαδοσυνεργατική διαδικασία.

? Να αναπτύξουν  πρωτοβουλίες, να αντενεργούν και να σκέφτονται  δημιουργικά και συλλογικά.

? Να εξοικειωθούν με εκπαιδευτικά λογισμικά.

? Να δημιουργήσουν πρωτότυπες  κατασκευές και προσωπικά ενδιαφέροντα.

? Να μάθουν να γράφουν επιστολές.

 

Μεθοδολογικά εργαλεία της εργασίας

? Μέθοδος project

? Καταιγισμός ιδεών.

? Επίσκεψη σε χώρους (ταχυδρομείο ΟΤΕ.)

? Μελέτη δευτερογενών πηγών (βιβλιογραφική έρευνα, διαδίκτυο).

 

Διασύνδεση με τα μαθήματα

Με αφορμή το μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας και συγκεκριμένα τα εξής μαθήματα: Θείος Παύλος(σελ.28), Ένα γράμμα για την Ιωάννα σελ.32 (β τεύχος) `σκεφτήκαμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα Η επικοινωνία τότε και σήμερα. Η εργασία αυτή  θα συνδεθεί με το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος στο 1ο κεφάλαιο με τίτλο Η επικοινωνία άλλοτε και σήμερα. Επιπλέον θα σχετιστεί με την αισθητική αγωγή αφού οι μαθητές  θα μπορούν να δημιουργήσουν ζωγραφιές και κατασκευές απεικονίζοντας διάφορα μέσα επικοινωνίας. Επίσης μέσω της φυσικής και θεατρικής αγωγής οι μαθητές  θα έχουν την δυνατότητα  να χρησιμοποιήσουν διάφορα παιχνίδια προκειμένου να επικοινωνούν μεταξύ τους. Τέλος μέσα από το μάθημα των Υ/Π θα έρθουν σε επαφή με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας.

 

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 1. ?Κολάζ-Ζωγραφιές Παιδιών

 2. ?Επιστολές

 3. ?Έντυπο δραστηριοτήτων

 4. ?Επίσκεψη στο Ταχυδρομείο

 

Αξιολόγηση

Μία δραστηριότητα που βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν την εξέλιξη της επικοινωνίας ήταν η κατασκευή κολάζ με όλες τις μορφές της επικοινωνίας από παλαιά μέχρι σήμερα. Επίσης τα παιδιά ζωγράφισαν διάφορα μέσα επικοινωνίας και ασχολήθηκαν με την συμπλήρωση  ασκήσεων που αφορούσαν το αντικείμενο της εργασίας. Στο μάθημα των υπολογιστών τα παιδιά είχαν την δυνατότητα να επικοινωνήσουν μέσω skype.

Σε πολλούς μαθητές έκανε εντύπωση ότι παλαιότερα επικοινωνούσαν με την φωτιά. Ακόμη γνώρισαν τον Ερμή και τον Φειδιππίδη.

Κάποιοι μαθητές είπαν:

 1. ?Εμένα μου έκανε εντύπωση ο Ερμής .

 2. ?Εμένα μου άρεσε η φωτιά.

 3. ?Εμένα μου έκαναν  εντύπωση τα ταχυδρομικά περιστέρια.

 4. ?Εμένα μου άρεσε που μάθαμε για τους αγγελιοφόρους.

 5. ?Εμένα μου άρεσε που μίλησα στον υπολογιστή.

 6. ?Εμένα μου άρεσε ότι τα παλαιά χρόνια επικοινωνούσαν με τη φωτιά.

Επίσης :

Οι μαθητές διδάχτηκαν τον τρόπο γραφής  μιας επιστολής και ταχυδρόμησής της. Είχαν την ευκαιρία να την ταχυδρομήσουν κατά την διάρκεια  της επίσκεψής  μας στο τοπικό ταχυδρομείο. Όλα τα παιδιά έμειναν ενθουσιασμένα.

Κάποιοι μαθητές είπαν:

 1. ?Το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση και μου άρεσε στο ταχυδρομείο ήταν όταν αγοράσαμε μαζί με την κυρία μας το γραμματόσημο και το κολλήσαμε πάνω στο γράμμα. Το άλλο που μου άρεσε ήταν τα κουτιά που ρίχνουμε τα γράμματα. Τα δύο είναι κίτρινα και λένε εσωτερικό, εξωτερικό και το τρίτο είναι κόκκινο και είναι εξπρές.

 2. ?Εμένα μου έκανε εντύπωση η ζυγαριά που ζυγίζουν τα γράμματα.

 3. ?Εμένα μου έκαναν εντύπωση τα γραμματόσημα που είχαν πολλά σχέδια.

 4. ?Εμένα μου έκανε εντύπωση όλο το εσωτερικό του ταχυδρομείου.

 5. ?Εμένα μου άρεσε που γράψαμε γράμμα.

 6. ?Εμένα μου άρεσε που πήγαμε όλα τα παιδιά μαζί στο ταχυδρομείο και στείλαμε γράμματα.

 7. ?Εμένα μου άρεσαν οι φάκελοι που ζωγραφίσαμε.

 8. ?Εμένα μου άρεσε που ζωγραφίσαμε έναν μεγάλο ταχυδρόμο.

Τελικά  οι μαθητές κατάφεραν  να  κατανοήσουν την εξέλιξη και την αξία των μέσων επικοινωνίας. Κατάλαβαν ότι η επικοινωνία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι ολόκληρου του πλανήτη μας. Χάρη σε αυτήν η καθημερινότητα μας έγινε πιο εύκολη και η επικοινωνία με μακρινούς συγγενείς πιο άμεση.

 

Εντυπώσεις και σκέψεις των παιδιών για το πρόγραμμα.

  shapeimage_2.png