7ο Δημοτικό Πύργου

Δημιουργία σχολικής εφημερίδας στα Αγγλικά

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ: « Seventh Smile»

Ο Τίτλος της εφημερίδας θα είναι ¨Seventh Smile¨ παίρνοντας αφορμή από το σχολείο μας 7ο Δημοτικό (seventh) και το χαμόγελο (smile) που ποτέ δεν πρέπει να λείπει από τα παιδιά!

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Τα κείμενα θα είναι επιλογές των μαθητών σε συνεργασία με τις δασκάλες των αγγλικών (Χρστίνας Τσουρούλα και Νέλλης Σμυρνή ) καθώς και της δασκάλας των  υπολογιστών (Αμαλίας Στούμπου) αφού τα κείμενα και η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται  μέσω υπολογιστή. Οι τάξεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό θα είναι οι Δ,Ε και ΣΤ καθώς τα μικρότερα παιδιά είναι δύσκολο να συμμετέχουν λόγω της ελλιπής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

ΣΤΟΧΟΙ

Στην προσπάθεια να ενισχύσουμε τη γνώση των παιδιών όσον αφορά την αγγλική γλώσσα αλλά και να τα παροτρύνουμε να συμμετέχουν τόσο σε δραστηριότητες που αφορούν το γραπτό λόγο στα αγγλικά και να μάθουν πως δημιουργείται μια σχολική εφημερίδα όσο και να χρησιμοποιούν σωστά τις νέες τεχνολογίες, αποφασίσαμε  τη δημιουργία μιας σχολικής εφημερίδας στα αγγλικά (της πρώτης ίσως στο νομό μας).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η εφημερίδα θα περιλαμβάνει διάφορα θέματα που έχουν σχέση τόσο με τη ζωή των παιδιών στο σχολείο όσο και με άλλες δραστηριότητες των παιδιών εκτός της σχολικής κοινότητας. Θα περιλαμβάνει επίσης παιχνίδια γνώσεων, σταυρόλεξα, συνεντεύξεις, ζωγραφική καθώς και φωτογραφίες  που σχετίζονται με τα ανάλογα θέματα.

ΔΙΑΘΕΣΗ

Η εφημερίδα θα διατίθεται δωρεάν στους μαθητές.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Πέρα από τη δημιουργία της σχολικής εφημερίδας το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει επίσκεψη στο χώρο της τοπικής μας εφημερίδας ¨ΠΑΤΡΙΣ¨ έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν μια βιωματική προσέγγιση του πώς δημιουργείται μια εφημερίδα.

ΕΚΔΟΣΗ

Σκοπός μας είναι να εκδίδεται μηνιαίως ένα φύλλο από την εφημερίδα μας και εκτός από την έντυπη κυκλοφορία της θα υπάρχει  η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου μας.

? Τεύχος Φεβρουαρίου

? Τεύχος Μαρτίου-Απριλίου