ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΤΑΞΗ ΣΤ΄

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Λαμπρόπουλος Σπύρος

                                           Γιαννάρου Χρυσή

                                           Παπανδρέου Χρήστος

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ: Παβίτσου Παναγιώτα

                                                   

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ΤΡΙΜΗΝΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Κριτήριο για την επιλογή του θέματος ήταν η ενότητα για την Ενέργεια στα Φυσικά  και οι προσωπικές εμπειρίες των  μαθητών σε θέματα ενέργειας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να καταλάβουν οι μαθητές τη χρησιμότητα της ενέργειας στην καθημερινή μας ζωή και να αποκτήσουν θετική στάση στο θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας.

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι μαθητές εφάρμοσαν στην πράξη (με τη συναρμολόγηση και χρήση του μικρού ηλιακού θερμοσίφωνα) τα όσα έμαθαν στη θεωρία, τόσο μέσα από τα βιβλία και τα φυλλάδια εργασίας των Φ.Ε., όσο και από την επίσκεψή τους στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών. Επίσης, συνειδητοποίησαν τη αναγκαιότητα της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη γενίκευσή τους στην καθημερινή μας ζωή. Παράδειγμα: η χρήση μικρών φωτοβολταϊκών φορτιστών για μικρές συσκευές, όπως κινητά, tablet και μικρές οικιακές συσκευές.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ