7ο Δημοτικό Πύργου

Καινοτόμα Προγράμματα

Η πόλη μου

« Η πόλη μου»                                                       

 

Υπεύθυνοι προγράμματος: Β1, Β2  Ψαθά Πασχαλίνα , Τυλιγάδα Βασιλική

Αφορμή:  Η αφορμή έγινε με το μάθημα « Η Συνοικία μου» της Μελέτης Περιβάλλοντος

Σκοπός: Να γνωρίσουν την πόλη τους και την ιστορία της.

Στόχοι:

 •   Να εξερευνήσουν τη γειτονιά τους.
 •   Να γνωρίσουν τα καταστήματα και τις υπηρεσίες της.
 •   Τις οικονομικές δραστηριότητες των ανθρώπων.
 •   Να γνωρίσουν τους ανθρώπους της πόλης και τις ασχολίες τους.
 •   Να μάθουν την ιστορία της πόλης τους.

Μεθοδολογικά εργαλεία της εργασίας:

 • Μέθοδος Project
 • Επίσκεψη σε διάφορους χώρους της πόλης
 • Προβολή βίντεο

Διαβάστε περισσότερα: Η πόλη μου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τίτλος προγράμματος: Θάλασσα-Ανάπτυξη-Περιβάλλον
Υπεύθυνοι προγράμματος: Λαμπρόπουλος Σπυρίδων
Μπότσα Δήμητρα
Κόρδας Δημήτρης

Τάξη: Ε1-Ε2-Ε3
Σχ Έτος: 2014-2015

Το θέμα που επιλέξαμε μαθητές και δάσκαλοι έχει ένα ευρύ περιεχόμενο. Οι μαθητές μας είναι στο κατάλληλο ηλικιακό επίπεδο στο οποίο τους επιτρέπει να χειριστούν τέτοιου είδους θέματα. Επίσης πρέπει να μάθουν για τον κόσμο της θάλασσας που τους περιβάλλει. Ο νομός μας κατά το μεγαλύτερο μέρος του βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος. Τα μαθήματα επιπλέον των συγκεκριμένων τάξεων προσφέρονται για τη διαθεματική προσέγγιση του θέματος.

Γενικός σκοπός

Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση εκ μέρους των παιδιών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να αναγνωρίσουν τον σημαντικό ρόλο που παίζουν στις ανθρώπινες δραστηριότητες και στην ισορροπία της φύσης και να αναλάβουν πρωτοβουλίες.

Στόχοι

 1.     Γνωριμία-αναφορά των μαθητών με τις πηγές ενέργειας.
 2.     Ταξινόμηση πηγών ενέργειας σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες.
 3.     Διεύρυνση των γνώσεων των μαθητών μέσα από την εξερεύνηση.
 4.     Ευαισθητοποίηση των μαθητών στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 5.     Ομαδικές επισκέψεις σε χώρους, άντληση πληροφοριών, εξαγωγή συμπερασμάτων.

  Διαβάστε περισσότερα: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οικοσύστημα

Οικοσύστημα [Δάσος Στροφυλιάς, Λίμνη Καϊάφαπληροφορίες, Λίμνη Κοτυχίου]

Δ? τάξη

Αφορμή: Αφορμή στάθηκε η ύπαρξη δασών και λιμνών της περιφέρειάς μας όπου πηγαίνουμε εκδρομές.

Θεματικές ενότητες: Χλωρίδα-Πανίδα, Ωφέλεια, Προστασία


Στόχοι:

1. Να γνωρίσουν τη φύση, να ευαισθητοποιηθούν.        

2. Να νιώσουν ότι είναι μέρος της φύσης ώστε να νιώσουν την ανάγκη να την προστατέψουν και να την κληροδοτήσουν στις επόμενες γενιές.       

3. Να γνωρίσουν και να καταγράψουν τα οικοσυστήματα της περιοχής μας.     

Μέθοδοι υλοποίησης: Μέθοδος Project-Διαθεματική προσέγγιση                                                                            Αυτοσχεδιασμός, Θεατρικό παιχνίδι, Επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα: Οικοσύστημα