7ο Δημοτικό Πύργου

Μύθοι από την ελληνική αρχαιότητα

Υπεύθυνοι προγράμματος: Σπυρόπουλος Γεώργιος, Κύργου Βασιλική, Μπότσα Δήμητρα

Συνεργάτες: Λιναρδάκη Ανδρεάνα (καθηγήτρια θεατρικής αγωγής),Παπαριστείδη Μαρία ( καθηγήτρια πληροφορικής).

Τάξη Γ?

Σχ.Έτος: 2012-2013

Το πρόγραμμα « Μύθοι από την ελληνική αρχαιότητα » απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ τάξης και είναι σχεδιασμένο με τη μέθοδο project. Ακολουθεί διαθεματικές προσεγγίσεις και ομαδοσυνεργατική εργασία.

 

Επιλογή θέματος

Η  ελληνική μυθολογία διδάσκεται στην Γ τάξη και κατά συνέπεια διατίθεται άφθονο υλικό προς άντληση και διερεύνηση.

 

Γενικός σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να απολαύσουν μύθους καθώς και να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την ελληνική μυθολογία, που έχει εντυπωσιάσει ολόκληρο τον κόσμο.

 

Επιμέρους στόχοι

o Να γνωρίσουν μύθους  που αναφέρονται σε περιοχές του τόπου τους. 

o Να αποκτήσουν εκφραστικό θάρρος  και να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα αφήγησης.

o Να μυηθούν και να ασκηθούν σταδιακά στην επεξεργασία και αξιοποίηση γραπτών εικαστικών πηγών.

o Να κατανοήσουν όρους και έννοιες που σχετίζονται με τη μυθολογία όπως: μύθος, κέρας, της Αμάλθειας κ.ά.

o Nα κατανοήσουν γιατί οι αρχαίοι Έλληνες έπλασαν μύθους για την ερμηνεία διαφόρων φαινομένων.

o Να ασκηθούν στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.

o Να αντιληφθούν ότι η αρχαία ελληνική μυθολογία αποτελεί μέρος της ιστορικής και πολιτιστικής μας παράδοσης και να διαπιστώσουν επιβιώσεις στη σημερινή εποχή.

o Να κατανοήσουν την απήχηση της ελληνικής μυθολογίας στην ελληνική και παγκόσμια τέχνη.

 

Διασύνδεση με τα μαθήματα

Το πρόγραμμά μας θα συνδεθεί με διάφορα διδακτικά αντικείμενα :

 

Γλώσσα : ανάγνωση μύθων, ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου.

Αισθητική αγωγή : αναπαριστούν εικαστικά σκηνές από διάφορους μύθους που τους άρεσαν περισσότερο.

Μελέτη περιβάλλοντος : μελέτη σχετικών ενοτήτων, εντοπισμός περιοχών στο χάρτη όπου αναφέρονται οι διάφοροι μύθοι.

 

Δραστηριότητες

 

o Κατασκευή σταυρόλεξου ? κρυπτόλεξου και ακροστιχίδων ?σχετικών με την ελληνική μυθολογία.

o Συλλογή εικόνων από διάφορα έργα τέχνης που έχουν ως θέμα τους την ελληνική μυθολογία.

o Αναπαριστούν εικαστικά σκηνές από την ελληνική μυθολογία πάνω σε αγγεία. (3)

o Γράφουν μύθους που τους εντυπωσίασαν και φτιάχνουν ένα δικό τους βιβλίο.

o Διηγούνται την ιστορία του τρωικού πολέμου παρατηρώντας τις εικόνες του σχολικού βιβλίου.

o Παραγωγή γραπτού λόγου (συνθέτουν διαλόγους από πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας, και γράφουν για τον αγαπημένο τους ήρωα).

o Ζωγραφιές με το ηλιακό σύστημα και συλλογή εικόνων από πλανήτες, διαστημόπλοια, διαστημικούς σταθμούς και προγράμματα.

o Επίσκεψη στο Μουσείο Ήλιδας.

o Παραγωγή γραπτών εκθέσεων σχετικών με την επίσκεψη των μαθητών στο Μουσείο της Ήλιδας.

o Γράφουν μύθους από την ελληνική αρχαιότητα για τις περιοχές που επισκέφτηκαν.

o Επίσκεψη στο Μουσείο των μουσικών οργάνων των αρχαίων Ελλήνων στο Κατάκολο.

o Εικαστικές κατασκευές με αναπαραστάσεις από την ελληνική μυθολογία.

o Συλλογή πληροφοριών για τον Όλυμπο, τον τόπο κατοικίας των 12 θεών της ελληνικής μυθολογίας.

o Επίσκεψη στο Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας.

o Θεατρική παράσταση.

 

Εφαρμογή προγράμματος

Με το πρόγραμμα θα ασχοληθούμε από τις αρχές Νοέμβρη ως το τέλος της σχολικής χρονιάς κατά τη διάρκειας της Ευέλικτης Ζώνης και της Αισθητικής Αγωγής.

 

 

Συνεργάτες

Δασκάλα Θεατρικής Αγωγής : Λιναρδάκη Ανδρεάνα

Δασκάλα Εικαστικών: Καλφάκη Λένα

Δάσκαλος Μουσικής: Γκιντζίρης Γιώργος

Δασκάλα Τ.Π.Ε.  : Παπαριστείδη Μαρία

 

 

Αξιολόγηση

Διαδικασία Αξιολόγησης ? φάσεις παρακολούθησης:

     

Αρχική αξιολόγηση με μορφή συζήτησης όπου καταγράφονται οι γνωστές και  άγνωστες έννοιες σχετικές με το θέμα.

Διαμορφωτική αξιολόγηση: Επαναπροσδιορισμός εννοιών.

Τελική αξιολόγηση: Επιτυχής παρουσίαση του προγράμματος με τη συμμετοχή μαθητών στο θεατρικό έργο «ο Τρωικός πόλεμος»