7ο Δημοτικό Πύργου

Γνωριμία με τα σημαντικότερα κινήματα της ιστορίας της τέχνης-Βιωματικά

ΘΕΜΑ: «Γνωριμία με τα σημαντικότερα κινήματα της ιστορίας της τέχνης-Βιωματικά»

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΤΑΞΗ: ΣΤ΄

Υπεύθυνη Προγράμματος: Κατερίνα Φιλάνδρα

 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η επαφή των μαθητών με τα σημαντικότερα κινήματα  της ιστορίας της τέχνης. Το πρόγραμμα βασίζεται στο να μυηθούν βιωματικά ώστε να ανακαλύψουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε καλλιτέχνη και να αποκωδικοποιήσουν τις τεχνοτροπίες που εφαρμόζονται στο κάθε κίνημα.

Στόχοι :

Γνώσεων

?Να αναγνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται τα σημαντικότερα κινήματα.

?Να αναγνωρίζουν τα πλαστικά στοιχεία.

?Να αναγνωρίζουν έργα καλλιτεχνών.

?Να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις στην καθημερινή μαθησιακή πρακτική.

?Να γνωρίσουν τις μεθόδους ανάλυσης έργων τέχνης.

Δεξιοτήτων

?Απόκτηση δεξιοτήτων στις τεχνικές υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.

?Να μπορούν να κατατάσσουν ένα έργο τέχνης στο κίνημα που ανήκει.

?Να μπορούν να περιγράψουν ένα έργο τέχνης.

?Να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους σε πραγματικές συνθήκες.

Στάσεων

?Να μπορούν να διακρίνουν τα πλαστικά στοιχεία και να τα εφαρμόζουν στην πράξη.

?Να υιοθετήσουν μια καινούργια στάση απέναντι στην τέχνη.

?Να ευαισθητοποιηθούν για τα σημαντικότερα κινήματα. 

Μεθοδολογία υλοποίησης

?Ερωτήσεις ? απαντήσεις

?Συζήτηση

?Καταιγισμός ιδεών

?Ασκήσεις

?Μελέτη περίπτωσης

Παιδαγωγικά αποτελέσματα

Οι μαθητές να μπορέσουν να εκφραστούν εικαστικά δημιουργώντας τα δικά τους έργα μέσα από τα κινήματα της τέχνης, ώστε να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα.

Έργα

Δείτε εδώ τα έργα που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Αξιολόγηση

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα «Γνωριμία με τα σημαντικότερα κινήματα της ιστορίας της τέχνης-Βιωματικά» διαπιστώσαμε ότι η αλληλεπίδραση των μαθητών με τα κινήματα της τέχνης επιτείνει την ενεργητική συμμετοχή τους και το ομαδοσυνεργατικό κλίμα. Έτσι μέσα από την ανάλυση του έργου τέχνης και το καλλιτεχνικό πλαίσιο αναφοράς, οι μαθητές κατάφεραν να διερευνήσουν, να επεξεργαστούν και να μετουσιώσουν καλλιτεχνικά τα δικά τους έργα ορμώμενοι από τα κινήματα που αναλύθηκαν ώστε να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να  διαμορφώσουν την κριτική τους σκέψη  και να  αντιληφθούν τα πράγματα με νέο τρόπο.